Oferta

Football Project Rybarzowice  to cztery grupy treningowe:  Młodzik , Orlik , Żak i Skrzat . Zajęcia prowadzone są dwa ray w tygodniu , grupy Młodzik i Żak biorą dodatkowo udział w rozgrywkach BOZPN . Szkolenie sportowe ukierunkowane na wszechstronny rozwój umiejętności piłkarskich prowadzone jest równolegle z uwzględnieniem konieczności poprawy sprawności ruchowej oraz nabyciem podstawowych umiejętności koordynacyjnych, orientacji przestrzennej i wytrwałości. Usługi naszej Szkółki są świadomym działaniem edukacyjnym i profilaktycznym; profesjonalny system sportowego szkolenia zapewnia Państwa Dzieciom komfort sportowego rozwoju adekwatnie do wieku, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji Dziecka, łącząc futbol z zabawą. Aktywne uczestnictwo naszych Trenerów w praktycznym i teoretycznym szkoleniu sportowym zapewnia dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu przygotowania treningu specjalistycznego, motorycznego i mentalnego. Za wartość dodaną naszej Szkółki uzanjemy doskonałą atmosferę i współpracę z Rodzicami naszych Adeptów. Wiemy, że wspólnie  kreujemy Młodych Mistrzów! Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Trenerzy
Dariusz
Kołodziej

Damian
Zdolski

Paweł
Maga

Krzysztof
Chrapek

Mateusz
Stankiewicz

Anna
Chrapek